سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ستاره دریایی


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/7/5ساعت 3:46 عصر توسط saye نظرات ()

صفات اساسی خارپوستان در ستاره دریایی به خوبی پدیدار است. بدن چنین جانوری شامل یک

 صفحه مرکزی و 5 بازو است، اما در این گروه تا 20 بازو و بیشتر نیز ممکن است، مشاهده شود.

در زیر بشره، یک اسکلت داخلی وجود دارد. صفحات آهکی دارای برآمدگیهای کوچک است. این

 صفحات توسط بافت پیوندی و عضله به هم متصل نگه داشته می‌شوند. دیواره بدن در نقاط

مختلف به سمت بیرون تاخوردگی یافته و به صورت زایده‌های انگشت مانند یا آبششهای

 پوستی در آمده است. فضاهای میان اندامهای تنفسی، دنباله حفره عمومی بدن است که از

 فاصله صفحات اسکلتی مجاور می‌گذرد


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/7/5ساعت 3:44 عصر توسط saye نظرات ()


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/7/5ساعت 3:42 عصر توسط saye نظرات ()

  • رده لاله‌وشان مانند لاله‌های دریایی و ستارگان پری
  • رده خیارسانان مانند خیارهای دریایی
  • رده ستاره‌سانان مانند ستاره دریایی
  • رده مارسانان مانند ستاره‌های شکننده
  • رده خارداران مانند توتیای دریایی

رده ستاره‌سانان از این رده، ستاره دریایی را می‌توان به عنوان بهترین نمونه نام برد. بدن، ستاره

 مانند است. شیارهای آمبولاکرال باز هستند، پاهای لوله‌ای وسیله حرکت بوده و از میان

صفحات اسکلت داخلی بیرون می‌آیند. همه این موجودات بی مهره هستند پس در حقیقت

ماهی نیستند، اکثر زیست‌شناسان دریایی تلاش می‌کنند که واژه ستاره دریایی را کاملاً

جایگزین ستاره ماهی کنند.


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/7/5ساعت 3:40 عصر توسط saye نظرات ()


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 91/7/5ساعت 3:31 عصر توسط saye نظرات ()

   1   2   3      >
Design By : Pars Skin